historie

Veel schutters kennen Theo als diegene die het zwartkruitschieten in Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is: een bloeiende tak van de schietsport maar nog meer mensen kennen hem als oprichter van Davy Crockett. Samen met een drietal andere schuttershad Theo eind 1965 plannen gemaakt voor het oprichten van een schietclub en per 1 januari 1966 was SV Davy Crockett een feit. Theo is van 1 januari 1966 tot maart 1994 voorzitter geweest, hij was een voorzitter met een geheel eigen mening en hij heeft er veel energie in gestoken om de vereniging in binnen- en buitenland op de kaart te zetten, we kunnen niet anders dan constateren dat dat hem goed is gelukt. Van 1994 tot heden is Theo erevoorzitter geweest en er zijn maar weinig vergaderingen geweest waar hij niet bij was.Theo is destijds met de andere leden en vrijwilligers begonnen met de bouw van de schietbaan in de bossen van Meterik. Ieder lid leende de vereniging FL 200,- om de eerste kosten te kunnen betalen. Ook veel buitenstaanders hebben meegeholpen om de baan in te richten, gratis of tegen een zeer geringe vergoeding.

Bij Staatsbosbeheer heeft Theo bij inschrijving 2 schaftketen kunnen kopen waarvan hij er een weer met winst heeft verkocht zodat het nieuwe onderkomen voor de vereniging bijna niets meer kostte. In een van deze keten lag nog een zak met graszaad welke gebruikt kon worden voor de grasmat op de baan. Met het bouwen van de kantine en schietstandmoesten, vanwege de beperkte middelen, allerlei oude materialen bij elkaar worden gezocht. Zo werden ook nog vele krommenagels rechtgeslagen, een gewoonte die we nog steeds niet hebben afgeleerd. Als verlichting werden gaslampen gebruikt. Water en elektriciteit was er niet.Theo was jarenlang de beste of een van de beste schutters op zwartkruitwedstrijden en bracht samen met diverse leden van de vereniging van bijna alle wedstrijden de eerste prijzen mee naar huis. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland werden regelmatig wedstrijden verschoten.Hunxe , Schwabisch Hall en Düren zijn wat plaatsen waar deze wedstrijden werden verschoten. In Swabisch Hall waren ook de eerste wereldkampioenschappen zwartkruitschieten. Theo werd hier dan ook de vertegenwoordiger voor Nederland bij de internationale MLAIC. Ook nam hij verschillende keren deel aan dewereldkampioenschappen, hij eindigde bijna altijd hoog, behalve die keer dat hij in Zurich Zwitserland tijdens de wedstrijd vergat om kogels op de revolver te laden. Theo heeft binnen de KNSA verschillende functies op regionaal en nationaal niveau bekleedt. Zo is hij diverse jaren bij de KNSA landelijk voorzitter historische wapens geweest.

Ook was Theo een expert in het laden van munitie, voor vele schutters heeft hij de patronen geladen of ze geleerd hoe ze te herladen. Veel artikelen uit zijn hand over wapens, kogels en herladen hebben in het landelijk schuttersblad Schietsport gestaan. Voor zijn inzet voor de schietsport in Nederland heeft Theo de Penning van verdienste van de KNSA gekregen. Theo is de grondlegger van ons jaarlijks Western-weekend dat honderden deelnemers en een veelvoud hiervan aan bezoekers trekt, Theo had altijd tijd over voor Davy Crockett. Zo haalde hij tot voor een paar jaar terug na de wedstrijden de afgeschoten loden kogels met een klein schopje uit de zandberg om hiervan weer nieuwe kogels te gieten. Het onkruid op de taluds van de oude buitenbaan was hem een doorn in het oog en hij kon het niet nalaten dit eruit te trekken, zelfs niet nadat hij een keer ruggelings van het talud af was gerold. Bij de opening van de nieuwe overdekte baan in 2009 heeft Theo,zittend op zijn rollator, nog een toespraak van ruim een half uur gehouden. Een aantal jaren geleden hebben we hem nog geëerd met een gouden speld van verdienste voor de vereniging. Helaas is meer niet mogelijk, Theo we gaan je missen, keep your powder dry and patches wet. Take care for now.